Modernisering av eksisterende adgangssystem

Man kan med Sircon Sesam spare betydelige beløp på å modernisere eksisterende elektriske adgangssystemer. Med App som tilgang, slipper man å distribuere/dele ut nøkler, brikker, koder eller kort, og kan gi tilgang basert på betaling eller annen avtale gjort gjennom booking- eller bestillingssystemer via Sesam API.

Finnes en slik knapp ved utgangen, vil Sircon Sesam kunne installeres enkelt og effektivt til markedets laveste pris.

Sircon Sesam kan sameksistere med eksisterende system, og vil bare gi tilleggsfunksjonalitet til det som allerede er i bruk.

Ta vare på investeringer gjort i ditt eksisterende system, og moderniser adgangssystemet med Sircon Sesam.

Ta kontakt om du finner dette interessant.