Sesam Controller

Sesam Controller er vår programvare som kjører på en standard Raspberry Pi 4 mikrodatamaskin. Denne utfører instrukser på adgangspunkt og styres og administreres fra Sesam Admin.

Raspberry Pi er rimelig standard hardware du får kjøpt mange steder. Du laster ned programvaren til et micro SD kort og konfigurerer Sesam Controller med mobilen. Sesam Controller kommuniserer trådløst via Bluetooth med Sesam App og via WiFi eller ethernet med Sesam Admin. Last programvaren ned fra vårt nettsted. Programvaren er gratis!

Har du en slik utgangsknapp på innsiden av utgangen vil man kunne være klar til å benytte Sircon Sesam og Sesam App i løpet av minutter.
Last ned programvaren, kopier til et bootbart micro SD kort. Sett inn kortet i Raspberry Pi 4 og koble til strømmen. Deretter starter du setup på mobiltelefonen for å pare Sesam Controller med Sesam Admin.
Fig 01: Koblingsskjema for enkelt relé til Raspberry pi 4
  • Trådløst eller kablet nettverk
  • Mulighet for nettverksredundans via WiFi 4G ruter
  • Enkelt oppsett via mobil
  • Billig kvalitets-hardware
  • Sircon Sesam støtter TLS 1.2 eller høyere og har samme høye grad av datasikkerhet som helsenettet og forsvaret benytter.
  • Utvidelsesmuligheter som kamera eller dørsensor
  • Tilpasninger
Rimelige lås for skap og dører, for enkel montering. Støtte for Reed relé som varsler om uautorisert tilgang (innbrudd).

Hvordan sette opp Sesam Controller

Få tak i en Raspberry pi 4 / 2GB, strømforsyning, en SD-kortleser og Micro SD-kort som er 16 GB eller større.

Sett Micro SD-kortet i SD-kortleser koblet til PC-en.
Last ned Sesam Controller-programvare (disk-image) fra nettstedet vårt. Du må også laste ned et program som kan brenne filen til Micro SD-kortet. Vi har god erfaring med BalenaEtcher.
Når alt er lastet ned, kan du starte og brenne disk-imaget til Micro SD-kortet.

Velg Sesam-filen du har lastet ned.
Velg deretter hvilken USB-enhet Micro SD-kortet er installert på. Når du har valgt riktig USB-enhet, trykker du på «FLASH» i BalenaEtcher.
Når du er ferdig med å brenne disk-imaget til Micro SD-kortet, setter du Micro SD-kortet i Raspberry Pi 4´s SD-kortspor, nederst og i motsatt ende av USB-inngangene. Koble deretter til strømforsyningen. Koble til nettverk og følg så instruksjonene på skjermen.

close